Nino Castro
Cebu Jiu-jitsu
Points
492.20
Gold
22
Silver
22
Bronze
12
Phillipines Jiu Jitsu Ranking 2024
Ranking
4

Event Points

Event Total Points Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Marianas Pro Manila 2024 ( Gi ) 143.40 6 7 4
Cebu International Open Jiu Jitsu Championship 2024 348.80 16 15 8