Male White Master 2

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Kengo Nakanishi
369 Jiu-jitsu
JPN  
35.00 1 0 0
2 Hossein Joladi
369 Jiu-jitsu
IRN  
15.00 0 1 0
3 Rey Castillo
9jitsu
JPN  
14.00 1 0 0
4 Ryohei Tomimura
Shisui Jiu Jitsu
JPN  
6.00 0 1 0