Male Purple Master 1

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Huang Kuo Cheng
Taiwan B J J
TAI  
7.00 1 0 0
2 Sikuan Wu
Mengya Jiujitsu
CHN  
3.00 1 0 0
3 Jie Hao Chen
Taiwan Bjj Taichung
TAI  
3.00 0 1 0